Tájékoztató az Aranykalászos Gazda
részszakképesítésképzésiprogramjával kapcsolatban

Vissza a képzési program listához!

 A képzési program részletei

Megnevezése: Aranykalászos gazda részszakképesítés
OKJ azonosító: 31 621 02
A képzés engedélyszáma: E-001236/2015/A002

A szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendelet:
41/2013. (V. 28.) VM rendelet

A képzés szakmai tartalmára vonatkozó további jogszabályok:

 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
 • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
(A részszakképesítéssel rendelkező képes lesz)

 • Talaj-előkészítést, vetést végezni
 • A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
 • Növényápolást végezni
 • Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
 • Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
 • Állatot takarmányozni
 • Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
 • Állatot szaporítani
 • Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
 • Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
 • Kereskedelmi tevékenységet végezni
 • Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
 • Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni

A képzési program célja:

A résztvevők felkészítése az államilag elismert OKJ 31 621 02 Aranykalászos gazda részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára.

A képzési program célcsoportja:

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és az alábbi, a részszakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni:

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 • FEOR száma: 6130
 • FEOR megnevezése: Vegyesprofilú gazdálkodó
 • A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Állat- és növénytermesztő; Önálló gazda; Őstermelő

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában is be lehet kapcsolódni. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Szakmai végzettség ———
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek ———
Egyéb feltételek A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből/ezekből a modul(ok)ból felmenthető a képzés során. A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 144 óra
Gyakorlati órák száma 336 óra
Összes óraszám 480 óra
Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 70%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása

A képzés formája: csoportos képzés

A tananyagegységek megnevezése

10997-12 Állattartás szakmai követelménymodul
10998-12 Növénytermesztés szakmai követelménymodul
10999-12 Kertészeti alapok szakmai követelménymodul
11000-12 Mezőgazdasági géptan szakmai követelménymodul
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel szakmai követelménymodul

A modulok zárása modulzáró vizsgákkal történik.

A modulzáró vizsgák szervezése

Az SZVK előírásai szerint a modulzáró vizsgák:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10997-12 Állattartás szóbeli
10998-12 Növénytermesztés szóbeli
10999-12 Kertészeti alapok szóbeli
11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

Szakmai vizsgára az a résztvevő bocsátható, akinek valamennyi modulzáró vizsgája eredményes lett.

A modulzáró vizsgán olyan jelentkezők is részt vehetnek, akik az adott szakképesítés megszerzésére irányuló, az Fktv. 1.§ (2) a) szerinti képzésben nem vettek részt.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Tanácsadásra van szüksége?

Az előzetes tudás mérését, illetve a képzési tanácsadást ingyenesen végezzük!

Tovább a kapcsolat menüpontra!