Tájékoztató a Biztonságszervező
szakképesítés képzési programjával kapcsolatban

Vissza a képzési program listához!

 A képzési program részletei

Megnevezése: Biztonságszervező szakképesítés
OKJ azonosító: 52 861 01
A képzés engedélyszáma: E-001236/2015/A003

A szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendelet: 41/2013. (V. 28.) VM rendelet

A képzés szakmai tartalmára vonatkozó további jogszabályok:

  • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
  • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet

A képzési program célja:

A résztvevők felkészítése az államilag elismert OKJ 52 861 01 Biztonságszervező szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára.

A képzési program célcsoportja:

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és az alábbi, a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni:

FEOR száma: FEOR megnevezése: A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
5254 Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr; Biztonsági őr; Munkahelyi biztonsági felügyelő; Repülőtéri biztonsági őr
5259 Személy és vagyonvédelmi foglalkozású Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Munkavédelmi előadó, Munkavédelmi megbízott, Tűzbiztonsági előadó, Tűzvédelmi referens, Tűzvédelmi ügyintéző, Üzembiztonsági megbízott
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Érettségi végzettség
Szakmai végzettség ———
Szakmai gyakorlat ———
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek ———
Egyéb feltételek Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.
Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából már rendelkezik a modulzáró vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből a modulból felmenthető a képzés során. Megfeleltetés:
– 0701-06 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése beszámítható a 10350-12 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul teljesítéseként.
– 0713-06 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése beszámítható a 10351-12 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul teljesítéseként.A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 180 óra
Gyakorlati órák száma 180 óra
Összes óraszám 360 óra
Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 50%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása

A képzés formája: csoportos képzés

A tananyagegységek megnevezése

A tananyagegység megnevezése Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok
A tananyagegység megnevezése Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
A tananyagegység megnevezése Biztonságszervező alapfeladatai
A tananyagegység megnevezése Biztonságszervező szakfeladatai

A modulok zárása modulzáró vizsgákkal történik.

A modulzáró vizsgák szervezése

Az SZVK előírásai szerint a modulzáró vizsgák:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10348-12 Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok írásbeli
10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai szóbeli, gyakorlati
10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai szóbeli, gyakorlati

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

Szakmai vizsgára az a résztvevő bocsátható, akinek valamennyi modulzáró vizsgája eredményes lett.

A modulzáró vizsgán olyan jelentkezők is részt vehetnek, akik az adott szakképesítés megszerzésére irányuló, az Fktv. 1.§ (2) a) szerinti képzésben nem vettek részt.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat ,,értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)

Tanácsadásra van szüksége?

Az előzetes tudás mérését, illetve a képzési tanácsadást ingyenesen végezzük!

Tovább a kapcsolat menüpontra!