Megnevezés OKJ szám OKJ szám
Személy- és vagyonőr 33891901
Biztonságszervező I. 54891901 54 861 01 0000 00 00
Biztonságszervező II. 34891901 54 861 01 0100 33 01
Magánnyomozó 52891901 52 861 04 0000 00 00
Rendőr 52891202 52 861 06 0000 00 00
Rendőrszervező 7891201 61 861 01 0010 61 03
Büntetés-végrehajtási felügyelő 51891201 52 861 01 0000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I. 52891712 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes II. 32891701 31 863 02 0000 00 00
Honvéd zászlós 54891704 54 863 01 0000 00 00
Kormányőr 52 861 06 0100 52 01
Közterület felügyelő 52 861 03 0000 00 00
Határrendész 52891201
Határrendész-szervező 71891202
[/fusion_modal]

Tájékoztató a Fegyveres Biztonsági Őr
szakképesítés-ráépülés képzési programjával kapcsolatban

Vissza a képzési program listához!

 A képzési program részletei

Megnevezése: Fegyveres biztonsági őr (szakképesítés-ráépülés)
OKJ azonosító: 52 861 05
A képzés engedélyszáma: E-001236/2015/A005

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 • FEOR száma: 5254
 • FEOR megnevezése: Vagyonőr, testőr
 • A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: Fegyveres biztonsági őr; Felvezető; Őrparancsnok; Őrségparancsnok.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
(A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes)

 • fegyveresen szolgálatot ellátni
 • őrzés-védelmi feladatot teljesíteni
 • járőrtevékenységet végezni
 • személyeket őrizni, kísérni
 • be- és kiléptetést végrehajtani
 • jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végezni
 • biztonságtechnikai rendszert kezelni
 • biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni
 • szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni
 • igazoltatni
 • elfogni
 • visszatartást végrehajtani
 • személyt hatóság elé állítani
 • kényszerítő eszközöket alkalmazni
 • lőfegyvert használni.

A képzés szakmai tartalmára vonatkozó további jogszabályok:

 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
 • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet

A képzési program célja:

A résztvevők felkészítése az államilag elismert OKJ 52 861 05 Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára.

A képzési program célcsoportja:

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és az alábbi, a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés birtokában, az 1997. évi CLIX törvényben felsorolt, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el. Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő eszközökkel látja el, melyhez hozzátartozik speciális, kettős – rövid és hosszú tűzfegyver, vagy automata lőfegyver – fegyverzete is.

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Érettségi végzettség
Szakmai végzettség 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés VAGY AZ ALÁBBI SZAKMÁK – illetve végzettségek – fogadhatók el a ráépülés képzés megkezdéséhez, mint alapképesítés.
Szakmai gyakorlat ———
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4. számú melléklete 6. pontja, valamint az 5. számú melléklet alapján.
Egyéb feltételek Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. § (1) A kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver (a továbbiakban: lőfegyver) tartására való egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak megállapítása, hogy a lőfegyvert tartani szándékozó, vagy tartási engedéllyel már rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, mely őt lőfegyver biztonságos használatra egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.
A képzés megkezdéséhez szükséges: a fegyveres biztonsági őrségről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.
Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.
Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából már rendelkezik a modulzáró vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből a modulból felmenthető a képzés során.
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, a modulzáró igazolás alapján az adott modulból való felmentés ténye.

Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 104 óra (40%)
Gyakorlati órák száma 156 óra (60%)
Összes óraszám 260 óra (100%)
Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 60%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása

A képzés formája: csoportos képzés

A tananyagegységek megnevezése

A tananyagegység megnevezése 10412-12 Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés,- tárolás,- karbantartás
A tananyagegység megnevezése 10413-12 Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok
A tananyagegység megnevezése 10414-12 Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat

A modulok zárása modulzáró vizsgákkal történik.

A modulzáró vizsgák szervezése

Az SZVK előírásai szerint a modulzáró vizsgák:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10412-12 Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés,- tárolás,- karbantartás gyakorlati
10413-12 Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok írásbeli
10414-12 Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat szóbeli

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

Szakmai vizsgára az a résztvevő bocsátható, akinek valamennyi modulzáró vizsgája eredményes lett.

A modulzáró vizsgán olyan jelentkezők is részt vehetnek, akik az adott szakképesítés megszerzésére irányuló, az Fktv. 1.§ (2) a) szerinti képzésben nem vettek részt.

Tanácsadásra van szüksége?

Az előzetes tudás mérését, illetve a képzési tanácsadást ingyenesen végezzük!

Tovább a kapcsolat menüpontra!