Tájékoztató a Személy- és vagyonőr
szakképesítésképzési programjával kapcsolatban

Vissza a képzési program listához!

 A képzési program részletei

Megnevezése: Személy- és vagyonőr
OKJ azonosító: 31 861 01
A képzés engedélyszáma: E-001236/2015/A004

A szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendelet:
41/2013. (V. 28.) VM rendelet

A képzés szakmai tartalmára vonatkozó további jogszabályok:

  • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
  • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör
5254 Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr
9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása Múzeumi teremőr

A képzési program célja:

A résztvevők felkészítése az államilag elismert OKJ 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára.

A képzési program célcsoportja:

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és az alábbi, a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni:

  • FEOR száma: 6130
  • FEOR megnevezése: Vegyesprofilú gazdálkodó
  • A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Állat- és növénytermesztő; Önálló gazda; Őstermelő

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 3. számú mellékletében a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Szakmai végzettség ———
Szakmai gyakorlat ———
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek ———
Egyéb feltételek A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte. Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja. Amennyiben nincs a jelentkezőnek alapfokú végzettsége, úgy bemeneti kompetenciamérésre kerülhet sor. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából már rendelkezik a modulzáró vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből a modulból felmenthető a képzés során. A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 128 óra
Gyakorlati órák száma 192 óra
Összes óraszám 320 óra
Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 60%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása

A képzés formája: csoportos képzés

A tananyagegységek megnevezése

A tananyagegység megnevezése Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok
A tananyagegység megnevezése Objektumőri feladatok
A tananyagegység megnevezése Személy-, vagyonőr speciális feladatai

A modulok zárása modulzáró vizsgákkal történik.

A modulzáró vizsgák szervezése

Az SZVK előírásai szerint a modulzáró vizsgák:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10348-12 Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
10383-12 Objektumőri feladatok írásbeli, gyakorlati
10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai írásbeli, gyakorlati

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

Szakmai vizsgára az a résztvevő bocsátható, akinek valamennyi modulzáró vizsgája eredményes lett.

A modulzáró vizsgán olyan jelentkezők is részt vehetnek, akik az adott szakképesítés megszerzésére irányuló, az Fktv. 1.§ (2) a) szerinti képzésben nem vettek részt.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

Tanácsadásra van szüksége?

Az előzetes tudás mérését, illetve a képzési tanácsadást ingyenesen végezzük!

Tovább a kapcsolat menüpontra!