Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünk az államilag elismert szakképesítések megszerzésére irányuló képzések területén szerzett több éves tapasztalatára alapozva a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) alapján engedélyeztetett képzéseket kínál az érdeklődőknek.

Változatos felnőttképzési tevékenység folytatását tűztük ki célul, rugalmasan alkalmazkodva a felmerülő piaci igényekhez folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat. Jelenleg a Közszolgálat, Szociális szolgáltatások és a Mezőgazdaság szakmacsoportokba tartozó, államilag elismert szakképesítések megszerzésére irányuló képzések területén kívánjuk és tudjuk bizonyítani, hogy a nálunk tanuló felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesülnek.

Lakossági, illetve a munkáltatók által a saját dolgozóik részére megrendelt, továbbá lehetőség szerint támogatott képzéseket egyaránt kínálunk az érdeklődőknek.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel, képzési módszereink, képzési programjaink fejlesztése során oktatóink szakmai tudására, kreativitására támaszkodunk.

A szakmai munkánkat színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a munkaerő-piaci igények folyamatos kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatos fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek és partnereink mind tökéletesebb szolgáltatásban részesüljenek.

Panaszkezelési rendszer

Az ügyfél a képző intézmény tevékenységével, mulasztásával, a képző intézmény érdekében eljáró személy tevékenységével, mulasztásával, magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti az intézménnyel.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.

Amennyiben panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy panaszáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek elkészítéséhez kérjük, fáradjon be ügyfélszolgálatunkra. Munkatársam a panasztevő nevének, lakcímének, a panasz előterjesztésének, idejének, helyének, módjának, a panasz részletes leírásának, a panasztevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok mellékelésével elkészíti a jegyzőkönyvet, melyet – a panasz beérkezését követő harminc napon belül – kivizsgálunk. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén is a fent megjelölt adatokat szíveskedjék megadni.

Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?

Írjon nekünk és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot!

Tovább a Kapcsolat menüponthoz!

Molnár Henrietta

Ügyvezető – Cégtulajdonos
felnőttképzési szakértő